To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Zgłoszenie na konferencję "Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej."
już niedostępne -

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Stowarzyszenie Patria Nostra oraz Instytut Pamięci Narodowej ogólnopolskiej Konferencji naukowej pt. "Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej."

Konferencja będzie poświęcona prawnym środkom przeciwdziałania zjawisku pojawiania się w mediach zagranicznych, przede wszystkim w mediach niemieckich, nieprawdziwych (fałszujących historię Polski) określeń "polski obóz koncentracyjny", "polski obóz zagłady" i podobnych. W ramach konferencji Stowarzyszenie Patria Nostra zamierza pogłębić dotychczas nieporuszone w nauce prawa aspekty dochodzenia przeciwko zagranicznym mediom roszczeń z tytułu zniekształcania pamięci o zbrodniach popełnionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady, w szczególności rozwijając kontekst międzynarodowy tej problematyki. 

Zagadnienia, które będą przedmiotem konferencji, obejmują w szczególności:

- dotychczasowy stan orzecznictwa sądowego i doktryny w przedmiocie roszczeń przeciwko zagranicznym środkom masowego przekazu, zniekształcającym pamięć o zbrodniach popełnionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady;
- czy prawne przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w mediach zagranicznych określeń typu "polski obóz koncentracyjny" czy "polski obóz zagłady" jest celowe i ma swoje uzasadnienie w wartościach uniwersalnych (pozaprawnych), w tym, czy można je uznać ze "kłamstwo oświęcimskie";
- czy umożliwienie dochodzenia roszczeń przeciwko mediom zagranicznym w związku z przekazami o "polskich obozach koncentracyjnych" prowadzi do realizacji praw człowieka i zobowiązań międzynarodowych wiążących Polskę;
- jakie są możliwości wykonywania wyroków wydanych przez polskie sądy przeciwko zagranicznym mediom, rozpowszechniającym określenia typu "polski obóz koncentracyjny" czy "polski obóz zagłady".

Ważnym celem konferencji jest integrowanie środowiska naukowego wokół zagadnienia przeciwdziałania fałszowaniu pamięci o niemieckich obozach koncentracyjnych przez zagraniczne media oraz pobudzanie środowiska naukowego do głębszej analizy tego zagadnienia i wypracowywania środków służących zwalczaniu tego zjawiska.

Konferencja jest realizowana jako element zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 - komponent "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017".

Agenda wydarzenia dostępna tutaj.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Dowiedź się więcej o Stowarzyszeniu Patria Nostra: http://patrianostra.org.pl/

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa